Het bestuur, bestaande uit vrijwilligers, bereidt het beleid voor en voert het beleid uit. Het bestuur is onbezoldigd en ontvangt alleen op basis van declaraties (reis)kostenvergoeding. Dit bestuur bestaat uit de volgende leden:

 Voorzitter: Rita van den Biggelaar

 Secretaris: Marc Vrijhoef

 Penningmeester: Wendy Tijmensen

 Coördinator diploma’s, verlengingen & externe contacten: Karin Barten

 Inkoper algemeen: Lizette Patist

Verder wordt het bestuur ondersteund door de volgende personen bij de bestuurstaken:

 Coördinator hulpverlening: Jeff de Vries

 Coördinator materiaal: Herman Brouwer

 

STATUTEN, HUISHOUDELIJK REGLEMENT EN BELEIDSPLAN

Om er voor te zorgen, dat iedereen zich op de hoogte kan stellen van het huishoudelijk reglement, de statuten en het beleidsplan, waarop onze vereniging is gebaseerd, vindt u deze informatie hier op onze site.

 Statuten

 Huishoudelijk reglement

 Beleidsplan

 Richtlijnen KNV EHBO