ANBI

Algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s) kunnen gebruikmaken van bepaalde belastingvoordelen bij erven, schenken en giften. Onze vereniging is een ANBI en heeft deze belastingvoordelen. De overheid stelt echter dan wel verplicht om een aantal vaste ANBI gegevens op een website te vermelden. Onze gegevens staan hieronder.

Naam Instelling
Afdeling Leusden van de Koninklijke Nederlandse Vereniging Eerste Hulp Bij Ongelukken

RSIN: 815600161

Contactgegevens
Zie onze contact pagina

Doelstelling
– Bevorderen van het verlenen van Eerste Hulp bij ongelukken
– Het verlenen van EHBO ondersteuning bij evenementen

Bestuurders
Zie onze bestuur pagina

Beloningsbeleid
Het bestuur en de leden van de vereniging bestaan alleen uit vrijwilligers.

Beleidsplan
Het beleidsplan is er opgericht om de doelstellingen van de vereniging te behalen.
Dit wordt getracht te bereiken door:
– Het onder de aandacht brengen van de noodzaak van een goede eerstehulpverlening
– Het bevorderen van het geven van voorlichting
– Het bevorderen van het geven van EHBO onderwijs
– Het in georganiseerd verband daadwerkelijk verlenen van eerste hulp
– Andere wettige middelen, die bevorderlijk zijn tot het bereiken van het doel

Verslag activiteiten
De vereniging houd zich ieder jaar bezig met de volgende activiteiten:
– Basiscursus EHBO, opleiding voor het EHBO diploma van het Oranje Kruis
– Vervolgopleiding EHBO, om het EHBO diploma geldig te houden
– Basiscursus reanimatie/AED, opleiding voor het reanimatie certificaat van de Hartstichting
– Herhalingslessen reanimatie/AED, om het reanimatie certificaat van de Hartstichting geldig te houden
– EHBO ondersteuning bij culturele- of sport evenementen in Leusden en omstreken.

Financiële verantwoording
De penningmeester zorgt ieder jaar voor een financieel overzicht welke voorafgaand aan de ALV gecontroleerd wordt door de kascommissie.
Het financiële overzicht voor 2019 vind u hier ANBI-2019.pdf
Het financiële overzicht voor 2020 vind u hier ANBI-2020.pdf
Het financiële overzicht voor 2021 vind u hier ANBI-2021.pdf