Jaarvergadering 2019

Op donderdag 4 april jl. vond de jaarvergadering plaats van KNV EHBO Leusden.

Op die avond werden tevens de mooie giften overhandigd naar aanleiding van de matches tijdens de Matchbeurs 2018.

  • Op de eerste foto één van de twee banners, geschonken door AFAS Foundation. Helaas kon niemand namens deze organisatie aanwezig zijn. De banner is al in gebruik genomen op zaterdag 6 april, tijdens een kinder EHBO les bij scouting Cay Noya in Amersfoort.
  • Foto 2: Roeland Tameling, van de ledenraad Rabobank Eemland, en Astrid van Ekeren overhandigen namens het Coöperatie Fonds een junior reanimatiepop waarop de verrichtingen (hartmassage en beademing) digitaal gevolgd kunnen worden.
  • Foto 3: Roeland mag de hartmassage zelf uitproberen.
  • Foto 4 en 5: Erik Eikelboom van bureau Eikelboom & de Bondt kleedt samen met de voorzitter een reanimatiepop aan met één van de vier geschonken nieuwe trainingspakken.

 

Wij zijn zeer in ons nopjes met de gulle bijdragen en danken de gevers die KNV EHBO Leusden een warm hart toedragen!

 

Rabobank Clubkas Campagne

Op 26 juni 2018 werd de uitslag van de Rabobank Clubkas Campagne kenbaar gemaakt.

Wij zijn heel blij met de bijdrage van € 869,61! 
Klik hier voor informatie.

DE BURGEMEESTER OP BEZOEK!

Op 23 november was de nieuwe burgemeester van Leusden Gerolf Bouwmeester bij ons op de lesavond.

Na een goed gesprek met het bestuur was het tijd voor de praktijk: opfriscursus reanimatie!
Klik hier voor meer foto’s.

DE MATCHBEURS IS 100% GESLAAGD!

Van onze ‘trouwe fan’ Tim de Bondt van Eikelboom & de Bondt ontvangt de vereniging 2 nieuwe hulpverleningstassen.
Het Leusdense bedrijf Conversieteam van Clement Keyzer gaat ons helpen bij het realiseren van een ‘responsive website’: het geschikt maken van onze website, zodat deze (naast op PC) ook goed en duidelijk leesbaar is op een tablet of mobiele telefoon.
Daarnaast hebben we veel bedrijven/ organisaties en verenigingen weten te interesseren voor het plaatsen en aanmelden bij HartslagNu van een AED!

REACTIE CURSIST

“Vorige week 13 september heb ik de herhaling van de reanimatie bij jullie gedaan. Het is misschien een beetje vreemd maar dit is iets wat mij nu bezig houdt en ik graag met jou en de rest van het reanimatie team wil delen. En hierbij in het speciaal instructeur Henk van afgelopen week. 
Ik ben hem zeer zeer dankbaar dat ik van hem heb mogen leren reanimeren! 
Het is namelijk zo dat mijn oma… eergisteren zeer onverwacht een hartinfact heeft gekregen. Ik heb haar als eerste aangetroffen en wist door de trainingen wat ik moest doen. Ondanks de zeer goede inzet van de hulpdiensten, is mijn oma toch overleden. Het geeft ondanks het enorme verdriet rust dat ik wist hoe er gehandeld moest worden en dat het door de recente herhalingstraining vers in mijn geheugen zat.
Hierbij wil ik jullie allemaal nogmaals heel hartelijk bedanken voor het organiseren van deze cursussen reanimeren! Het is voor mij heel waardevol om te weten dat ik alles voor haar heb kunnen doen wat op dat moment mogelijk was. Bedankt daar”

REANIMATIECURSUS EIKELBOOM & DE BONDT OP 23-05-2016

De reanimatiecursus in het kader van Matchbeurs 2015 voor Kantoor Eikelboom & De Bondt is succesvol verlopen: 13 geslaagden!

BASISOPLEIDING EHBO 2015-2016

Op 4 februari 2016 zijn zeven cursisten geslaagd voor hun EHBO examen.
Goed gedaan Monique, Hester, Robin, Mark, Tako, Monica en natuurlijk Luuk, die een eervolle vermelding kreeg van de examinator! 
De vereniging is trots op jullie en ook op instructeur Ton!

ONDERTEKENING CONTRACT NIEUWE INSTRUCTEUR BASISCURSUS EHBO TON ARBON!

ALLE HERKANSERS BASISOPLEIDING GESLAAGD!

Wij zijn trots op de geslaagde herkansers!

KNV EHBO AFD. LEUSDEN: LAATSTE REANIMATIECURSUSSEN VAN DIT SEIZOEN

Op zaterdagochtend 30 mei as. vindt de laatste basiscursus Reanimatie/AED van dit seizoen plaats. Plaats van handeling: basisschool De Heerd, Berkelwijk 33 te Leusden. Tijd: 8:00 uur tot 12:00 uur.

De kosten zijn 30 euro, contant te voldoen op de lesdag. Dit bedrag is inclusief lesboek, materialen en koffie/ thee. De lessen worden gegeven door gekwalificeerde instructeurs.

Naast de basiscursus worden er herhalingslessen georganiseerd, voor degenen die een reanimatiecertificaat behaald hebben of een BHV cursus gevolgd, en voor verlenging in aanmerking willen komen. Er zijn nog plekken vrij op dinsdag 19 mei en donderdag 21 mei 2015, telkens van 20:00 tot 22:00 uur in basisschool de Heerd. De kosten hiervan bedragen 10 euro, contant te voldoen op de lesavond.

Voor zowel de basiscursus als de herhalingsles kan men zich aanmelden via diploma@ehbo-leusden.nlonder vermelding van naam, geboortedatum, telefoonnummer en de voorkeursdatum en tijd. Plaatsing vindt altijd plaats op volgorde van aanmelding. Voor meer informatie kan men terecht op voornoemd mailadres of op www.ehbo-leusden.nl

JAARVERGADERING 26 MAART 2015

Op 26 maart jl. vond de jaarvergadering plaats van de KNV EHBO Leusden.

Na de behandeling van de gebruikelijke agendapunten werden er 4 zilveren jubilarissen onderscheiden met de Tilanuspenning van de KNV EHBO: Bert van Kleef, Rita van den Biggelaar, Herman Bolder en Géke de Boer. Twee jubilarissen waren niet aanwezig: Reinie Boersen, ook 25 jaar lid, en Maranja Nootenboom, 12½ jaar lid. Hierna vonden er twee bestuurswisselingen plaats: Jeff de Vries geeft na acht jaar de voorzittershamer door aan Rita van den Biggelaar, de laatste wordt als Coördinator diploma’s en verlengingen opgevolgd door Nanouschka van den Berg. Jeff werd door het bestuur en de leden uitgebreid bedankt voor zijn vele diensten voor de vereniging en het voorstel om hem te benoemen tot Lid van Verdienste werd met algemene stemmen en applaus aanvaard. Tijdens de laatste Matchbeurs is er een deal tot stand gekomen tussen KNV EHBO Leusden en AFAS: AFAS heeft de vereniging twee Heimlichvesten geschonken. Als tegenprestatie heeft de EHBO vereniging alle verbandkoffers binnen het bedrijf gecontroleerd en waar nodig aangevuld. Tijdens de jaarvergadering werd de uitwisseling bevestigd door Mw. Truus Koppelaar van AFAS. Penningmeester Erik vd Donk en instructeur Mirjam Appelo demonstreerden daarna het gebruik van het oefenvest. Na afloop van de vergadering werd aan negen cursisten het EHBO-diploma uitgereikt door erelid Henk Kroeders.

VRIJWILLIGERSPRIJS

Onze KNV EHBO Leusden is één van de vijf genomineerden voor de jaarlijkse vrijwilligersprijs van Welzijn Leusden. 
Dit vanwege de organisatie en het resultaat van de reanimatiemarathon in april dit jaar. 
De winnaar van 1000 euro wordt bekend gemaakt tijdens de vrijwilligerslunch in De Korf op zaterdag 3 januari 2015.

MATCHBEURS

We hebben een mooie match gemaakt tijdens de Leusdense Matchbeurs op 13 november jl.: AFAS heeft 2 Choking Rescue trainers (ter waarde van 400 euro) aangeboden aan de KNV EHBO Leusden. Dit zijn oefenvesten waardoor we de ‘Heimlich’ nog beter kunnen oefenen! Onze tegenprestatie is om de inhoud van alle EHBO-koffers bij AFAS te controleren op houdbaarheid en de vervanging van verouderd materiaal. Instructeurs Mirjam en Jenneke hebben enthousiast gereageerd op deze deal!

REANIMATIEPARTNER HARTSTICHTING

Naar aanleiding van de Reanimatie Marathon in april 2014 is onze EHBO-vereniging Reanimatiepartner geworden van de Hartstichting. Het belangrijkste gevolg hiervan is dat we nu, naast de volledige EHBO cursus, ook aparte reanimatie (herhalings) lessen kunnen verzorgen en het materiaal van de Hartstichting hierbij mogen gebruiken. Binnenkort volgt meer informatie over de start van de reanimatielessen.

SPONSOR ABNAMRO

Enkele medewerkers van de ABNAMRO-bank in Leusden hebben met goed gevolg deelgenomen aan de Reanimatie Marathon. Daarom heeft de directie van deze bank besloten onze EHBO-vereniging structureel te gaan sponsoren om de kosten voor toekomstige deelnemers aan de reanimatielessen te minimaliseren.

Mw. Lea Zeemans, directeur van de Leusdense ABNAMRO, zal op donderdag 16 oktober a.s. tijdens een lesavond van de vereniging het sponsorcontract samen met voorzitter Jeff de Vries ondertekenen. (zie hier voor het verslag)

DANK, DANK, DANK!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

De Koninklijke Vereniging EHBO Leusden kijkt met een geweldig goed gevoel terug op de realisatie van de 24 uurs reanimatiemarathon in het gemeentehuis van Leusden, die samen met de Hartstichting, EHBO Achterveld en de gemeente Leusden is georganiseerd.
Het initiatief van onze instructeur Henk Kroeders is enorm aangeslagen. Er werden zo’n 50 deelnemers verwacht, maar 162 mensen schreven zich in en er staan er nog 40 op een wachtlijst.
Na de officiële opening zaterdagochtend om 8:00 uur door burgemeester Annemieke Vermeulen hebben in 6 blokken van vier uur 161 kandidaten het reanimatiecertificaat behaald. Daarnaast zijn er 4 certificaten kinderreanimatie uitgereikt.
Wij danken 11 kanjer-instructeurs, met een speciale vermelding voor Henk, Mirjam, Evert en Wout die 24 uur les hebben gegeven. Ook de 7 ‘parttimers’ Eric, Sitty, Reini, Ellen, Georgina, Jenneke en Nanna, oa van EHBO Achterveld, hebben een mooie prestatie geleverd.
Van onze vereniging hebben Tonny, Marc, Jeff en Rita 24 uur de benodigde ondersteuning gegeven. En waar zouden we zijn geweest zonder ons erelid, oud-voorzitter en gemeentebode Jan Bergsma?
Ook dank aan de andere leden die zich als vrijwilliger verdienstelijk hebben gemaakt: Bert, Johan, Anja, Bep en Astrid.
De deelnemers hebben hun reanimatie-opleiding gratis kunnen volgen dankzij de sponsorbijdrages van Eat & Meet, C1000 Wahle en Roest fruithandel.
En last but not least: dank aan de vele leden die tijdens de marathon ons kwamen aanmoedigen en ondersteunen, inclusief Mariska die rond 2 uur ’s nachts kwam trakteren op kippenpootjes en pizza!