Highlights van  de jaarvergadering van de KNV EHBO Hamersveld/Leusden.
21 maart 2013.

Bestuurswisseling:

  • Aftredend: Piet Nieuwelink.
  • Nieuw bestuurslid: Marc Vrijhoef; hij wordt de Coördinator Hulpverlening i.p.v. Bert van Kleef.
  • Bert van Kleef wordt Coördinator Inkoop.

Bert van Kleef blijft wél de persoon die de (nieuwe) accounts voor de website organiseert.

Vervolgcursus:

  • Van de 7 lessen worden er 5 verplicht en 2 facultatief; er komt een extra Reanimatie/AEDles bij.
  • De vervolglessen worden breder uitgesmeerd over het cursusseizoen.

Jubilarissen:Tijdens de vergadering zijn de volgende jubilarissen gehuldigd:

  • 25 jaar lid: Herman Brouwer; hij ontving de Tilanuspenning.
  • 12 ½ jaar lid: Petra Buiter, Astrid Commissaris, Leonoor van Muijden, Amanda van de Wetering, Tonny Kroeders, Elza van de Kamp, Rita van de Biggelaar.

Sitty van de Pijpekamp werd in het zonnetje gezet voor de grote bijdrage die zij levert aan het belang van EHBO binnen de Leusdense  gemeenschap. Zo geeft zij al jarenlang de jeugd-EHBO lessen op verschillende basisscholen.

Nieuwe reanimatiepop:
Na afloop van de jaarvergadering werd de EHBO-vereniging verblijd met een nieuwe reanimatie-oefenpop. Deze werd aangeboden door Astrid van Ekeren en John Bernard, beide lid van de Commissie Coöperatiefonds van de RABO-bank.
Het is een pop met moderne digitale weergavemogelijkheid, zodat de technische vaardigheden van de hulpverlener direct beschikbaar zijn. Een echte aanwinst!