Op 29 maart jl. heeft de jaarvergadering plaats gevonden. Naast de gebruikelijke punten, zoals de jaarverslagen van de diverse bestuursleden, zijn er een aantal zaken besproken en vastgesteld:

  • Rita van den Biggelaar is herkozen als bestuurslid, coördinator diploma’s en verlengingen.
  • Petra Hogenboom is gekozen tot vice-voorzitter. Haar voorgangster Angeline ter Kuile is bedankt voor haar diensten voor de vereniging.
  • Het voorstel om de contributie met € 1,00 per jaar te verhogen is met algemene stemmen aangenomen. Dat is € 27,00 met automatische incasso, € 28,50 zonder automatische incasso.
  • De begroting wordt goedgekeurd.
  • Ons geliefd kaderlid Henk Kroeders is 25 jaar lid van de vereniging. Hij wordt door een lid van de ledenraad van de KNV, Dhr. A.P. van Beek, gehuldigd met een zilveren Tilanus-penning en een bijbehorende draagspeld. Dhr. J.B. Kemper spreekt hem namens het bestuur van District Utrecht toe en overhandigt nog een presentje in de vorm van een gegraveerde pen. Uit handen van voorzitter Jeff de Vries krijgt hij bloemen, die hij onmiddellijk aan zijn echtgenote Tonny overhandigt. Henk zegt enorm ingenomen te zijn met de prijs, hij is er volledig door verrast en wil doorgaan met zijn taak als instructeur.
  • Het beheer van de materialen voor de assistentieverlening (koffers/rugzakken/coldpacks) wordt verdeeld over een aantal mensen uit de vereniging, zodat de belasting van uitgave en inname niet op één persoon neerkomt. Er zijn 12 leden bereid gevonden om de taak van koffer-/rugtasbeheerder op zich nemen. Rond deze 12 beheerders worden groepjes ingedeeld door het bestuur. Leden, die de hulpverlening doen, kunnen bij de aan hen aangegeven koffer-/rugtasbeheerder terecht om de koffer/rugtas te reserveren, op te halen en weer terug te brengen. De indeling wordt aan de leden gemaild, vermeld in de aanstaande uitgave van het ‘Gele Boek’ en zo spoedig mogelijk vermeld op onze website.

Na de jaarvergadering is aan vijf cursisten door erelid en oud-voorzitter Jan Bergsma het eenheidsdiploma EHBO overhandigd. Zij zijn allemaal lid geworden van onze vereniging en we heten ze van harte welkom als nieuw medelid!

Het ‘Gele Boek’ wordt in juni zoveel als mogelijk digitaal verstuurd. Een schriftelijk exemplaar van de lesindeling voor het seizoen 2012/ 2013 ligt voor de leden zonder email klaar op de eerste lesavond.

De lessen in het seizoen 2012/2013 starten op 13 september 2012. De indeling van de groepen en het lesrooster wordt vermeld in het ‘Gele Boek’. De beginnerscursus start op 27 september.

Eind april heeft de vereniging het heuglijke bericht ontvangen dat er door sponsoring van AFAS een nieuwe reanimatiepop aangeschaft kan worden. Er wordt nog nagedacht over een toepasselijke ingebruikname en PR. We zijn er enorm blij mee!!

Op 21 april zijn we als vereniging aanwezig geweest op de Verenigingsmarkt in de Hamershof, georganiseerd door Welzijn Leusden. Het heeft geresulteerd in 15 belangstellenden voor de beginnerscursus. Tevens ontving onze vereniging de derde prijs van de winkeliers van de Hamershof voor het belangrijke vrijwilligerswerk. De prijs was 100 euro.