De eerste lessen van het nieuwe seizoen zijn inmiddels achter de rug. We hebben kennis gemaakt met de nieuwe regels van het Oranje Kruis wat betreft de inhoud van de verbandkoffer en het nieuwe snelverband. Henk en Mirjam hebben het duidelijk uitgelegd.

Dit seizoen wordt er nog gewerkt tijdens de hulpverleningsactiviteiten met de huidige materialen, vanaf volgend seizoen worden ze vervangen volgens de nieuwe regels.

Onze nieuwe bestuursleden zijn enthousiast van start gegaan: Johan van den Berg als commissaris Materiaal en Piet Nieuwelink als commissaris Inkoop. Hun gegevens vindt iedereen in het ‘Gele Boek’.

Zoals afgesproken in de laatste ledenvergadering is het ‘Gele Boek’ dit seizoen voor de eerste keer digitaal verspreid. Een enkeling heeft de mail gemist of deze was niet goed geadresseerd, maar inmiddels is elk lid op de hoogte.

Even leek het er op dat de beginnerscursus niet zou kunnen starten omdat er te weinig aanmeldingen waren. Na een uiterste krachtinspanning van het bestuur en een publiciteitsactie is het toch gelukt een cursus te realiseren. De eerste lesdatum is op donderdag 3 november 2011, het examen staat gepland op donderdag 1 maart 2012.
We wensen onze instructeur Evert wederom veel succes en plezier met deze nieuwe groep cursisten!

Aankondiging:
De jaarvergadering vindt dit jaar plaats op donderdag 29 maart 2012.