LEUSDEN – De EHBO-vereniging Hamersveld hield afgelopen donderdag haar jaarlijkse ledenvergadering. Die vergadering bracht de vereniging van eerste hulpverleners het vierde erelid en een primeur: het eerste Lid van Verdienste in de historie van de club. Verder werd er na afloop aan geslaagde cursisten het eenheidsdiploma uitgereikt. Ook bij die uitreiking viel een nieuwtje te noteren: het certificaat AED-hulpverlening.

‘EHBO is mijn lust en mijn leven’, bedacht Herman Finkers ooit als titel voor één van zijn shows. Dat geldt zeker voor Géke de Boer. Na dokter Woortman, Bep Pot en Jan Bergsma werd zij aan het eind van de vergadering tot vierde erelid benoemd. De Boer, al lid sinds 1987, woont inmiddels in Apeldoorn en gaat de vereniging verlaten. “De enige manier om Géke te behouden is om haar erelid te maken”, zei voorzitter Jeff de Vries. De leden stemden unaniem voor.

BLIJ VERRAST

“Een gek, maar leuk gevoel. Ik ben gewoon blij verrast”, was de reactie van De Boer, die in 1990 in het bestuur kwam en zich daarin bezig hield met de coördinatie van evenementen. “Het is een wettelijke verplichting, dat bij alle evenementen voldoende EHBO-ers aanwezig zijn. Dat was mijn taak. Ik heb dat tot 2005 gedaan. Toen ik wist dat ik ging verhuizen heb ik de functie opgegeven”.

Dat kennis van de eerste hulp belangrijk is heeft De Boer aan den lijve ondervonden. “Ik stond eens in de winkel, toen een moeder werd gebeld door een leerkracht van school. Er was tijdens de gymnastiekles iets gebeurd met haar kind. Men dacht aan een hersenschudding.

Als EHBO-er bood ik aan om mee te gaan en zag daar een doodbleek kind. Het bleek dat ze inwendige bloedingen had vanwege een gescheurde milt. Wanneer die leerkracht een EHBO-diploma had gehad, had die dat kind nooit van het wandrek naar de kleedkamer laten open. Een EHBO-diploma zegt je namelijk ook, dat je dingen moet laten. Dat kind heeft echt een engeltje op haar schouder gehad”.

PRIMEUR

Nog tijdens de vergadering zelf was er een primeur. Scheidend bestuurslid Lilian Diederiks werd benoemd tot Lid van Verdienste. Binnen het huishoudelijk reglement van de EHBO-vereniging kende men die onderscheiding nog niet, maar buiten Diederiks om heeft het bestuur die titel ingesteld.

“Ze hebben dat goed geheim gehouden”, zegt Diederiks, die na negen bestuursjaren als vicevoorzitter het bestuur verlaat. “Ik vind het een hele eer. Het is ook goed dat deze onderscheiding in het leven is geroepen. Zoiets hoort bij een vereniging. Het is een tastbaar bewijs van dankbaarheid. Ik hoop dat er nog vele na mij volgen”. Na afloop werden zeventien cursisten in de bloemetjes gezet. De groep, allemaal vrouwen, kon het EHBO-diploma in ontvangst nemen. Vooruitlopend op een wettelijke regeling in 2011 ontvingen de geslaagden tevens het certificaat AED-hulpverlening. Wanneer zij zich allen aanmelden als lid stijgt het ledenaantal van de EHBO-vereniging tot boven de 120.

Bron: Robert Kreuning, Leusder Krant, 2 april 2009