VRIJWILLIGERSPRIJS LEUSDEN 2007

De vrijwilligersprijs van Leusden is dit jaar voor de zevende keer uitgeloofd onder alle vrijwilligersverenigingen en –organisaties die Leusden telt. Er hebben zich deze keer 16 aangemeld om mee te dingen en onze EHBO-vereniging was daar een van.

Vanaf het tweede jaar dat deze prijs is uitgeloofd, doen wij mee en alle jaren is onze vereniging gekozen tot één van de vijf genomineerden! Daar mogen wij meer dan trots op zijn zo werd gesteld door enkele juryleden die wij na de prijsuitreiking spraken. Bovendien werd ons de raad gegeven vooral komend jaar weer mee te dingen. Als een van de belangrijkste argumenten voor deze nieuwe nominatie werd aangegeven dat wij ons als EHBO’er 24 uur per dag, 365 dagen per jaar aan ieder beschikbaar stellen voor hulpverlening, ongeacht ras, rang, stand, geloof, leeftijd of wat dan ook. Dus … voor ieder die ons nodig heeft. 
Beste medeleden, laat dit een keihard argument zijn om lid te blijven van onze mooie en ook gezellige vereniging en om mensen binnen te halen als mede-EHBO’er!

Wat mij betreft, gaan we er het komende jaar weer voor! Mocht je ideeën hebben die onze kandidatuur voor de vrijwilligersprijs verder kunnen versterken, laat dat dan s.v.p. weten aan het bestuur. Natuurlijk is het niet vanwege deze prijs dat wij EHBO’er zijn, maar het zou best leuk zijn om onze inspanningen en prestaties in het kader van de vrijwillige hulpverlening ook eens een keer erkend en beloond te zien worden door onze gemeente.

Jeff de Vries
voorzitter