Overhandiging van een AED aan EHBO-voorzitter Jan Bergsma (foto: Geert Hakze)

ln de Leusdense wijk Claverenblad-Wildenburg komen op een drietal plaatsen AED ’s (Automatische Externe Defibrillator). Hiervoor heeft het wijkplatform gekozen ter besteding van een éénmalig extra budget, dat de gemeente beschikbaar stelt voor iedere wijk ter gelegenheid van de start van het wijkbeheer.

De aanleiding voor deze keuze was een aantal krantenartikelen en regelmatig terugkerende TV-uitzendingen over dit onderwerp, onder de titel “De laatste zes minuten”. Daarbij werd treffend in beeld gebracht, hoe belangrijk het kan zijn, om binnen die zes minuten een AED bij de hand te hebben. De filmpjes laten zien, hoe mensenlevens daarmee gered kunnen worden. Ook een speciale aflevering van het programma “Vinger aan de pols” bracht uitvoerig in beeld hoe mensen met een hartstilstand met behulp van de AED weer op de been geholpen werden. De initiatiefnemer van dit project, Ed Uijlings, heeft daarmee onze wijkbewoners een unieke kans geboden, waarmee het mogelijk zal worden, dat die laatste zes minuten voor Leusdenaren toch blijken niet echt hun laatste minuten te zijn!!!

Om de wenselijkheid en haalbaarheid te onderzoeken heeft het wijkplatform contact gelegd met de huisarts in de wijk en de EHBO-afdeling Hamersveld, waar dit initiatief met veel enthousiasme onthaald werd. In overleg met de gemeente is afgesproken om de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van het project bij de EHBO-vereniging te leggen, omdat die organisatie tenslotte bij uitstek toegerust is voor dit soort taken. Voor de bediening van de toestellen hebben zich ruim voldoende vrijwilligers aangemeld. Deze mensen, die allemaal opgeleid zijn voor EHBO en reanimatie, hebben ook een speciale cursus gevolgd voor de bediening van de AED’s.

wijkplatform Claverenblad-Wildenburg, 17 september 2005