(door Fiet van der Bijl)

LEUSDEN – EHBO-vereniging Hamersveld viert dit jaar haar 50-jarig bestaan. Een receptie en een feest voor de leden staan in oktober op het feestprogramma. Daarnaast is er in mei een demonstratie met de brandweer gepland. De Leusdense bevolking is daarbij welkom en mag ook een kijkje nemen als de jubilerende EHBO-vereniging in De Korf op zaterdagmiddag 26 april met andere EHBO-verenigingen uit het district Utrecht de strijd aanbindt tijdens een vaardigheidswedstrijd.

EHBO-lid Amanda Kruithof (24) behoort tot het Leusdense wedstrijdteam dat, net als de andere deelnemende teams op die dag, onder het toeziend oog van publiek en het oordelend oog van een jury eerste hulp zal verlenen aan Lotus­slachtoffers (acteurs) met letsel. Natuurlijk wil het Leusdense team bij het ‘wedstrijdfeestje in eigen huis’ extra goed presteren dus “wordt er de komende weken nog eens extra geoefend”, volgens Amanda. Momenteel telt EHBO-vereniging Hamersveld 125 leden. Een tijd was Amanda, die zich in 1997 opgaf voor de EHBO-cursus omdat ze daarin een goede aanvulling zag op haar tandartsassistente-opleiding, de jongste. Amanda: “Maar de laatste jaren zijn er meer jongere mensen bij gekomen. Dat is erg leuk.” Net als de meeste andere EHBO-leden, gaat ook Amanda trouw naar de vervolglessen om bestaande EHBO-technieken op te frissen en nieuwe technieken te leren.

WATJES

Dat dat nodig is weet Bep Houtveen, die al 32 jaar actief is voor de vereniging, als geen ander. Bep: ‘Vroeger leerde ik bijvoorbeeld dat je bij een oogverwonding in een kringetje watjes om het oog moest leggen waarover dan weer een lapje ging. Later hoorden we dat verband of watten om het oog niet meer mocht omdat dan het traanvocht nooit iemand met een oogwond voor zich kreeg. “Ik had grote fouten kunnen maken.” Bep Houtveen is alles, behalve een brokkenpiloot. Niet voor niets werd zeven jaar geleden aan haar – en tegelijk ook aan Jaap Stokvis die even lang als Bep EHBO-lid is – de Tilanus jr onderscheiding uitgereikt. Een jaar geleden kregen Sitty van de Pijpekamp en huidig voorzitter Jan Bergsma diezelfde onderscheiding omdat ook zij zich a! lange tijd op een bijzondere manier verdienstelijk maken voor de vereniging.

JAN SMAL

Bij de oprichting van de EHBO-vereniging (20 oktober 1953), toen nog als afdeling van de Katholieke Nationale Bond, was Jan Smal voorzitter en bleef dat 25 jaar. “Jan Smal was mijn oom” zegt Bep Pot. Voorzitter Smal was niet verbaasd dat nicht Bep – die opgroeide in Hooglanderveen en later naar Leusden verhuisde – zich begin zeventigerjaren meldde voor de EHBO-cursus die vereniging Hamersveld toen organiseerde. Want ook de Hooglanderveense tak van de familie was verweven met alles wat met EHBO te maken had. Bep: “Mijn vader was bij de BB, later bij het Rode Kruis. En mijn broer zat in het leger bij de geneeskundige troepen. 1k heb het dus van huis uit meegekregen.”

DORPS

Het ging er in die tijd op de cursussen de vervolglessen veel dorpser en minder efficiënt aan toe dan nu volgens Bep. “ Broeder Windhouwer, de kaderinstructeur die toen de lessen gaf, en Jan Smal die daar bij zat, kregen het altijd over politiek. Wij cursisten zaten dan maar te wachten tot het politieke praatje voorbij was.” Een duik in oude notulen, stoffige jaarverslagen en andere papieren die informatie geven over de geschiedenis van 50 jaar EHBO Leusden, laat weten dat de vereniging bij de oprichting 29 leden telde en geen cent te makken had. Pastoor van Wee liet in die tijd dan ook een collecte houden in de kerk waarmee 85 gulden opgehaald werd dat als startgeld gebruikt kon worden. Het was niet genoeg. Dus werden de anatomiekaarten niet gekocht maar gehuurd en de verbandkist werd gemaakt door een van de leden. Als de vereniging de huur van de lesruimte in Ros Beyaart niet kon betalen, leek de nood hoog, maar was de redding steeds nabij in de persoon van Kees van Klooster, die in die begintijd penningmeester was. Als het nodig was, betaalde hij de huur ‘gewoon’ uit eigen zak.

VERPLICHT

Veel meer dan vroeger, wordt de hulp van de EHBO ingeroepen bij sport- en ander evenementen die in Leusden plaatsvinden. Niet alleen veel meer geor wordt, maar ook omdat verenigingen en andere organisaties nu vaak verplicht worden om EHBO-assistentie te vragen. Of het nu de jaarmarkt is of een toernooi dat een sportvereniging organiseert, altijd staan leden van de EHBO paraat om eerste hulp bij ongelukken te verlenen als dat nodig mocht zijn. Deze maand bijvoorbeeld zijn alleen al 80 EHBO-vrijwilligers in touw op Koninginnedag met autocross en braderie. bij bet schoolvoetbaltoemooi en enkele andere kleinschaliger activiteiten. Lang waren leden van EHBO-vereniging Hamersveld ook actief op de jaarlijkse bijeenkomsten van de Bloedbank in De Korf. En hoewel ze daar geen rol meer vervullen omdat het geven van bloed tegenwoordig anders geregeld is, blijven zij op ander gebied onmisbaar voor de maatschappij. De waardering, ook al wordt deze niet altijd breed uitgemeten, is doorgaans groot. Amanda en Bep: “Mensen reageren vaak positief op onze aanwezigheid.”

Bron: Leusden Nu, 16 april 2003