VERVOLGOPLEIDING EHBO

Om uw diploma ook na twee jaar (de geldigheidsduur van een EHBO-diploma) geldig te houden moet u verdeeld over die twee jaar herhalingslessen volgen. Hierbij wordt uitgegaan van 5 verplichte lessen per jaar en twee optionele verdiepende lesavonden (zgn. Hamersveld modules). Deze lessen worden gegeven in de tijdspanne van september t/m maart en zijn op donderdagavonden van 20:00 tot 22:00 uur. Voor meer informatie kunt u terecht bij onze Coördinator diploma’s & verlengingen.

 

LID WORDEN

Indien u bij onze vereniging de basisopleiding heeft gevolgd, zullen wij u benaderen met de vraag of u lid wilt worden van onze vereniging. Natuurlijk kunt u ook lid worden van onze vereniging als u uw EHBO diploma al heeft. Hieronder vindt u het aanmeldingsformulier.

 

De jaarlijkse contributie bedraagt € 40,- (seizoen 2018-2019). Daarmee bent u een volwaardig lid geworden van onze vereniging en heeft u de mogelijkheid alle vervolglessen te volgen en dus uw diploma geldig te houden.

 Aanmeldingsformulier