VERVOLGOPLEIDING EHBO

Er worden vanaf seizoen 2022/2023 geen EHBO- en reanimatiecursussen meer georganiseerd.

Om uw diploma ook na twee jaar (de geldigheidsduur van een EHBO-diploma) geldig te houden moet u verdeeld over die twee jaar herhalingslessen volgen. Hierbij wordt uitgegaan van 5 verplichte lessen per jaar en één optionele verdiepende lesavond (zgn. Hamersveld modules). Deze lessen worden gegeven in de tijdspanne van september t/m maart en zijn op donderdagavonden van 20:00 tot 22:00 uur. Voor meer informatie kunt u terecht bij onze Coördinator diploma’s & verlengingen.

 

LID WORDEN

Indien u bij onze vereniging de basisopleiding heeft gevolgd, zullen wij u benaderen met de vraag of u lid wilt worden. Natuurlijk kunt u ook lid worden als u uw EHBO diploma van het Oranje Kruis al heeft. Hieronder vindt u het aanmeldingsformulier.

 

De jaarlijkse contributie bedraagt € 41,55 (seizoen 2021-2022). Daarmee bent u een volwaardig lid geworden van onze vereniging en heeft u de mogelijkheid alle vervolglessen te volgen en dus uw diploma geldig te houden. Bij automatische incasso wordt dit verlaagd met € 1,50.

 Aanmeldingsformulier